Kurse të gjuhës frënge për të rriturit që nuk janë frëngjisht folës

– Nivelet fillestar, mesatar dhe të avancuar

– Punë interaktive në grupe të vogla

– Mësuesit vullnetar me përvojë

– Shpenzimet : CHF 20.- për semestër

– Librat duhet të blihen nga pjesëmarrësit

Informata dhe regjistrimi

Me telefon të hënën prej orës 18.00 deri në orën 19.00 në 079 560 19 26, ose në lokalin e mësimit të kati i parë, Rue du Poyet 3, në Moudon.